• سازگار با درگاه سریع USB 3.0
  • چهار برابر سریع تر از درگاه USB 2.0
  • طراحی جدید درپوش جدا شونده
  • طراحی درپوش به صورتی که پس از جداسازی به انتهای فلش متصل شود
  • گارانتی شرکت ایران رهجو