آداپتور MicroSD به SD برای سازگار مختلف

آداپتور microSD عرضه شده همراه این کارت، امکان سازگاری این کارت حافظه را با گجت های مختلف فراهم می آورد.